Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üyeler Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Başkanı
Fatma Sebahat YILMAZ
(Yönetim Kurulu Yedek Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Melike YALÇIN GÜRSOY
Sayman (Yönetim Kurulu Asıl Üye)
Vildan KARKIŞ
(Yönetim Kurulu Yedek Üye)
Arş. Gör. Gözde ÖZSEZER KAYMAK
Sekreter (Yönetim Kurulu Asıl Üye)
Behiye Gülizar TOPCU
(Yönetim Kurulu Yedek Üye)
Doç. Dr. Hossein ASGARPOUR
(Yönetim Kurulu Asıl Üye)
Sadagül HASANOVA
(Yönetim Kurulu Yedek Üye)
Canan COŞAN
(Yönetim Kurulu Asil Üye)
Denetim Kurulu Asil Üyeleri Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
Burcu GÖRAL
Denetim Kurulu Başkanı
Shaza ALMASRİ
(Denetim Kurulu Yedek Üye)
Hafize SEÇTİM
(Denetim Kurulu Asıl Üye)
Shegofa SHADMAN
(Denetim Kurulu Yedek Üye)
Emine ÖZARICI
(Denetim Kurulu Asıl Üye)
Zeynep AYAN
(Denetim Kurulu Yedek Üye)