Blog

Şubat 6, 2021

Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu Gerçekleşti

Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu 22-24 Kasım 2020 tarihleri arasında Kültürlerarası Hemşirelik Deneği Başkanı Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ başkanlığında ve Rating Academy Koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Alanında uzman pek çok bilim insanının kaıldığı Uluslararası Dezavantajlı Gruplara Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu’nun açılış konuşmalarını sırasıyla Sempozyum Başkanı ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi, Rating Academy Topluluğu Akademik Danışmanı Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Turgay Berksoy, Rating Academy Kurucusu ve Genel Müdürü ÇOMÜ Lapseki Meslek Yüksekokulu Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat gerçekleştirdiler.

Sempozyumun temel amacının tüm dezavantajlı grupların Türkiye’de ve dünyada yaşadıkları güncel sorunları ve yaklaşımları tüm tarafları ile ele almak olduğunu ifade eden Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi “Katkı sunan ve katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki dezavantajlı grupların sorunlarına çözüm noktasında hepiniz bir basamak, bir ışık olacaksınız” dedi.

Bu sempozyumun, 2016 yılında kurulan Rating Academy’nin kurulduğu yıldan bu yana düzenlediği 12. sempozyum olduğunu belirten Rating Academy Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Turgay Berksoy sempozyumda, toplumlarda o toplumun gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişmesine rağmen genel olarak ayrımcılığa uğrayan insan ve insan gruplarının sorunları ve bu sorunlar için nasıl iyileştirmeler yapılabileceği konularının tartışılacağını ifade ederek sonuçları ile yararlı bir sempozyum olmasını diledi.

Rating Academy Kurucusu ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şahin, Rating Academy olarak kuruldukları günden bu yana kongre anlayışına bir farklılık getirmek istediklerinin, bunun için de genellikle multidisipliner kongreler düzenlediklerinin altını çizerek “Bir hedefimiz var; güzeli arayacağız, umutlu olacağız, farkındalık yaratacağız. Bu vesile ile kongreler, akademik dergiler, akademik yazılımlar gibi pek çok konuda çalışmalar sürdürüyoruz. Bize bu ortamı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Sedat Murat’a, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne ve Teknopark’a teşekkür ediyorum” dedi.

Dezavantajlı gruplara yönelik farklı tarihsel süreçler içerisindeki yaklaşımlara değinen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat sözlerini şöyle sürdürdü “Sosyal politikacı olarak bizim bu alanda ele aldığımız en önemli konuların başında dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmalar gelir. Bu sempozyumda da önemli bir farkındalık oluşturulacak ve bu alanda yapılan çalışmalar insanlık var olduğu müddetçe devam edecek.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat sözlerine şöyle devam etti: “Tarihe baktığımızda milletimizin bu konuda ne kadar asil bir duruş sergilediğini görmek mümkün. Çanakkale’de ecdadımız, insan ayrımı yapmama konusundaki en güzel örneği sergiledi. Üniversite olarak bu alanda güzel çalışmalar yapmaktayız ve yönetim olarak bu tür çalışmalara destek vermekteyiz. Bu anlamda başta Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Gülbu Tanrıverdi’ye, emeği geçen bütün hocalarımıza ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.”

Açılış konuşmasını tamamladıktan sonra açılış sunumuna geçen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Sosyoekonomik Boyutlarıyla Genel Olarak ve Türkiye’de Gençlerin İşsizliği konusunda bilgiler aktardı.

Alanında uzman pek çok bilim insanın katılımıyla panellerin, atölyelerin ve sözel bildiri oturumlarının yapıldığı sempozyum üç gün devam etti.

Haberler
About admin