Dernek Hakkında

Kültürlerarası Hemşirelik, 1950′li yılların ortalarında hemşire Madeleine Leininger tarafından ortaya konulan, sonrasında ise bütün dünyanın kabul ettiği bir uzmanlık alanıdır. Leininger, Kültürlerarası Hemşireliği; hemşirelik bakımından evrensellik ve kültüre özgüllük sağlayan, sağlık-hastalık, bakım, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde dünya kültürlerindeki farklılıkları analiz eden ve karşılaştırmalı çalışmalar üzerine odaklanan hemşireliğin bir kolu veya alt dalı olarak tanımlamıştır. Ancak Ülkemizde kültürlerarası hemşirelik ile ilgili gelişmeler istenen ve beklenen düzeyde değildir. Ülkemizde bakımda, yönetimde, uygulamada ve araştırmada etkin bir biçimde kültürlerarası hemşirelik model ve rehberleri kullanılmamaktadır. Kültürlerarası Hemşirelik alanında üretilen bilgiyi doğru ve amacına uygun kullanma noktasında bütün hemşireler sorumluluk almalıdır.

Bu amaçla derneğimiz, “Kültürlerarası Hemşirelik Eğitimi” başta olmak üzere, hemşirelerin hasta bakımında hangi kültürel sorunları deneyimlediği, buna yönelik yaklaşımların nasıl olması gerektiği, araştırmalarda kültürel yaklaşımın nasıl ele alınması gerektiği, kültürel konularda etik unsurların bakımı nasıl etkilediği ve daha birçok bakıma olumlu yansıyacak temalar konusunda bu alana gönül vermiş hemşire ve akademisyenlerle birlikte bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmaktadır.

Toplumsal fayda oluşturabilme çabası içinde, birlikte nice başarılara imza atma dileğiyle sizleri aramıza bekliyoruz.

Dernek Başkanı

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ