3. Genel Kurul Toplantısı

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplanti tarihi: 05.04.2019

Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Kültürlerarası  Hemşirelik  Derneği’nin  3.  Olağan  Genel  Kurulu,  bir  önceki  yönetim  kurulu  başkanı  Prof.  Dr.  Gülbu  TANRIVERDİ’nin açılış  konuşması  ile  başladı.  Katılımcılardan  yoklama  alındı.  Saygı  duruşu  ile  devam  edildi.  Sonrasında  Ulviye  ÇALIDAĞ  divan  başkanlığı için  önerildi  ve  oy  birliği  ile  kabul  edildi.  Yazmanlık  için  Behiye  Gülizar  TOPÇU  ve  Gözde  ÖZSEZER  KAYMAK  önerildi  ve  oy  birliği  ile kabul  edildi.  Gülbu  TANRIVERDİ  tarafından  yönetim  kurulu  çalışma  raporu  okundu.  Melike  YALÇIN  GÜRSOY  tarafından  mali  rapor okundu.  Canan  COŞAN  tarafından  denetleme  raporu  okundu.  Genel  kurula  okunan  raporlar  oy  birliği  ile  kabul  edildi  ve  aklandı.  Dilek ve  temennilerde  yapılan  faaliyetler  için  katılımcılar  tarafından  teşekkür  edildi.  Yeni  yönetim  ve  yönetim  kurulu  seçimi  için  adaylar belirlendi.  Açık  oylama  ve  açık  kabul  yapıldı.  Belirlenen  yönetim  kurulu  aşağıdaki  gibidir.  Olağan  genel  kurula  39  (otuzdokuz)  kişi katılım sağlamıştır.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

 • Gülbu TANRIVERDİ (39 oy)
 • 2- Melike YALÇIN GÜRSOY (38 oy)
 • 3- Gözde ÖZSEZER KAYMAK (37 oy)
 • 4- Hossein ASGARPOUR (36 oy)
 • 5- Ülviye ÇALIDAĞ (35 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 • Canan COŞAN (34 oy)
 • 2- Fatma Sebahat YILMAZ (33 oy)
 • 3- Vildan KARKIŞ (32 oy)
 • 4- Behiye Gülizar TOPÇU (31 oy)
 • 5- Sadagül HASANOVA (30 oy)

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

 • Burcu GÖRAL (39 oy)
 • 2- Hafize SEÇTİM (38 oy)
 • 3- Emine ÖZARICI (37 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 • Shaza ALMASRİ (36 oy)
 • 2- Shegofa SHADMAN (35 oy)
 • 3- Zeynep AYAN (34 oy) ile seçilmişlerdir.

Üyelerin   dilek   ve   temennileri   alınarak   üçüncü   Genel   Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan   Başkanlığınca   sona erdirilmiştir.  İşbu  tutanak,  Divan  Başkanlığı  olarak  tarafımızdan  toplantının  içeriğine  ve  alınan  kararlara  uygun  biçimde  hazırlanmış  ve imza altına alınmıştır. 05.04.2019

Divan Başkanı                                                     Yazman                                        Yazman

Ülviye ÇALIDAĞ                                 Gözde ÖZSEZER KAYMAK                Behiye Gülizar TOPÇU

Getting Wild With Ny Escorts

If you’re on the lookout for a great method to spice things up at the sack and also then add delight into your love life, you then ought to look at presenting two individuals of exactly the exact sex to eachother with nyc escorts. Once you want new york escorts to provide someone the best pleasure in bed, then then it is time to get started exploring the world of adult meeting and dating new individuals. Nyc has ever been a popular destination for people in the adult entertainment world for a number of years today you are able to locate specifically what it is that you’re looking for within the Big Apple. You’ll find a lot of options for exciting and stimulating experiences whenever you utilize new-york escorts to give you the type of naughty fun you are passing up.

tr_TRTurkish
en_GBEnglish tr_TRTurkish