2. Kurul Toplantısı

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ

2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplanti tarihi: 09.12.2016

Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Kültürlerarası  Hemşirelik  Derneği’nin  2.  Olağan  Genel  Kurulu  toplantısı  09.12.2016  tarihinde  yapılan  ikinci  toplantısına  17 (onyedi)  üyenin  katıldığı  ve  çoğunluğun  sağlandığı  belirlendi.  Toplantı  kurucu  başkan  Gülbu  Tanrıverdi  tarafından  açıldı.  Gündem üyelere  bildirildi.  Divan  seçimine  gidildi.  Kurucu  başkan  Gülbu  Tanrıverdi’nin  önerisi  ile  Divan  Başkanı:  Ulviye  ÇALIDAĞ,  Yazmanlar; Ekin  Kübra  KAYA  ve  Dilek  SOLAK  oy  birliği  ile  seçildi.  Divan  Başkanlığı’na  toplantı  tutanağını  imzalama  yetkisi  verildi.  Denetleme  Kurulu raporu  Elif  AYYILDIZ  tarafından  okundu  ve  üyeler  tarafından  aklandı.  Mali  rapor  Sayman  Melike  YALÇIN  GÜRSOY  tarafından  okundu ve üyeler tarafından aklandı.

Zorunlu  dernek  organları  yönetim  ve  denetim  kurulu  asil  ve  yedek  üyelerin  seçimine  gidildi.  Seçim  açık  oylama  ile  yapıldı. Üyelerce  önerilen  adaylar,  aldıkları  oylar  ve  görevli  oldukları  kurullar  aşağıda  belirtilmiş  olup,  3  yıl  süre  ile  görev  yapmaları  oy  birliği  ile kabul edilmiştir.

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

 • Gülbu Tanrıverdi (17 oy)
 • Ülviye Çalıdağ (17 oy)
 • Sevda EFİL (16 oy)
 • Melike YALÇIN GÜRSOY (16 oy)
 • Özden ERDEM (16 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 • Nursel GÜLYENLİ (15 oy)
 • Ekin Kübra KAYA (14 oy)
 • Dilek SOLAK (13 oy)
 • Dilek TOSCALI (12 oy)
 • Gülizar TOPÇU (11 oy)

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

 • Canan TAYFUR (10 oy)
 • Canan COŞAN (9 oy)
 • Gonca GÜR (8 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 • Dilek ÇUKURLU (7 oy)
 • Hafize SEÇTİM (6 oy)
 • Fatma YILMAZ KURT (5 oy) ile seçilmişlerdir.

Üyelerin  dilek  ve  temennileri  alınarak  ikinci  Genel  Kurul  Toplantısı  usulüne  uygun  olarak  Divan  Başkanlığınca  sona  erdirilmiştir. İşbu  tutanak,  Divan  Başkanlığı  olarak  tarafımızdan  toplantının  içeriğine  ve  alınan  kararlara  uygun  biçimde  hazırlanmış  ve  imza  altına alınmıştır. 09.12.2016

Divan Başkanı                                           Yazman                                                 Yazman

Ülviye ÇALIDAĞ                                        Ekin Kübra KAYA                               Dilek SOLAK