1. Kurul Toplantısı

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ

1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplanti tarihi: 27.09.2013

Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

         Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   ilk   Genel   Kurul   Toplantısına  16  üyenin   katıldığı   ve   çoğunluğun   saptandığı   belirlendi. Toplantı  Kurucu  üye  Gülbu  Tanrıverdi  tarafından açıldı.  Gündem  üyelere  bildirildi.  Divan  seçimine  geçildi.  Kurucu  Başkan  Gülbu Tanrıverdi’nin  önerisi  ile;  Divan  Başkanı:  Ülviye  Çalıdağ,  Yazman:  Gonca  Gür,  Yazman:  Ayfer  Şahin olarak  oy  birliği  ile  seçildi.  Divan Başkanlığına  toplantı  tutanağını  imzalama  yetkisi  verildi.    Zorunlu  dernek  organları  yönetim  ve  denetim  kurulu  asil  ve  yedek  üyelerin seçimine geçildi.  Seçim  açık  oylama  ile  yapıldı.  Üyelerce  önerilen  adaylar  aldıkları  oylar  ve  görevli  oldukları  kurullar  aşağıda  belirtilmiş olup 3 yil süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir

 

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

 1. Gülbu Tanrıverdi (17 oy)
 2. Ülviye Çalıdağ (17 oy)
 3. Melike Yalçın Gürsoy (17 oy)
 4. Gonca Gür (17 oy)
 5. Ayfer Şahin (16 oy)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 1. Meltem Saydam (15 oy)
 2. Naciye Temiz (14 oy)
 3. Emre Akdemir (13 oy)
 4. Sevda Efil (11 oy)
 5. Ayşe  Cücü (10 oy)

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

 1. Özlem Özel (17 oy)
 2. Canan Tayfur (16 oy)
 3. Selma Atay (15 oy)

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

 1. Hüseyin Koçak (14 oy)
 2. Fahriye Göztepe (12 oy)
 3. Ayten Dinç  (11 oy) ile seçilmişlerdir.

İlk  Genel  Kurul  Toplantısı  usulüne  uygun  olarak  Divan  Başkanlığınca  sona  erdirilmiştir.  İşbu  tutanak,  Divan  Başkanlığı  olarak tarafımızdan toplantının içeriğine ve alınan kararlara uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alıınmıştır. 27.09.2013

Divan Başkanı                                Yazman                                    Yazman

Ülviye ÇALIDAĞ                                Gonca GÜR                            Ayfer ŞAHİN