© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Yayınlar

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK

Editörler: Prof. Dr. Ümit SEVİĞ Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

1

HEMŞİRELERDE

KÜLTÜREL

YETERLİLİĞİ GELİŞTİRME

YAKLAŞIM VE ÖNERİLERİ

Yazar: Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

2

www.kahd.org    
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi