© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Vizyon - Misyon

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Vizyon:     Hemşirelerin eğitim, bakım, yönetim ve araştırma sürecinde kültürel yeterliliğini geliştirmek.

Misyon:    Kültürel yeterliliği geliştirmek için bilimsel ve sosyal farkındalık ve duyarlılık çalışmaları yapmak.

www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Vizyon - Misyon

Vizyon:     Hemşirelerin eğitim, bakım, yönetim ve araştırma

                   sürecinde kültürel yeterliliğini geliştirmek.

Misyon:    Kültürel yeterliliği geliştirmek için bilimsel ve

                   sosyal farkındalık ve duyarlılık çalışmaları yapmak.

DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi