Desteğinizi bekliyoruz.

Kültürlerarası    Hemşirelik    Derneğinin, amacına      uygun      çalışmalar      yapabilmesi, devamında   hemşirelik   mesleğinin   gelişimine katkı    sağlayabilmesi    için,    az    çok    demeden herkesin     katılımına     ve     desteğine     ihtiyacı vardır.     Esas     olan     birlikte     başarabilmektir. Sizleri Derneğimize bekliyoruz.
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Site Hakkında

        www.kahd.org”

“www.kulturlerarasihemsirelikdernegi.org” web sitelerinin tasarım ve yayınlama çalışmaları High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
Bu site, “Kültürlerarası Hemşirelik Derneği”nin resmi web sitesidir. Site bütününde yeralan içerik (yazı, görsel ve işitsel ögeler), ulusal ve uluslararası yasalara     uygundur. Bu sitede yerel, ulusal, uluslararası mesleki ve toplumsal etik değerler konusunda özen gösterilir. Site içeriği, Dernek yönetimi ve üyelerince hazırlanmaktadır.

Destek Sağlayan (Sponsor)

www.kahd.org    
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Başkanı
Birlikte Başaralım
Let us succeed together
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Site Hakkında

Bu site, “Kültürlerarası Hemşirelik Derneği”nin resmi web sitesidir. Site bütününde yeralan içerik (yazı, görsel ve işitsel ögeler), ulusal ve uluslararası yasalara uygundur. Bu sitede yerel, ulusal, uluslararası mesleki ve toplumsal etik değerler konusunda özen gösterilir. Site içeriği, Dernek yönetimi ve üyelerince hazırlanmaktadır.

Destek Sağlayan (Sponsor)

Desteğinizi bekliyoruz.

Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneğinin,   amacına   uygun   çalışmalar yapabilmesi,     devamında     hemşirelik     mesleğinin     gelişimine     katkı sağlayabilmesi   için,   az   çok   demeden   herkesin   katılımına   ve   desteğine ihtiyacı   vardır.   Esas   olan   birlikte   başarabilmektir.   Sizleri   Derneğimize bekliyoruz.

 “www.kahd.org”

www.kulturlerarasihemsirelikdernegi.org

web sitelerinin tasarım ve yayınlama çalışmaları High Tech Media World Reklamcılık ve Organizasyon A.Ş. tarafından yapılmaktadır.
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi
Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ Yönetim Kurulu Başkanı
Birlikte Başaralım
Let us succeed together