© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    

Kurs 4

Kurs Listesi

4

Hemşirelik  

Bölümü  

Halk  

Sağlığı  

Hemşireliği  

Anabilim  

Dalı  

ve  

Kültürlerarası  

Hemşirelik  

Derneği  

işbirliği  

ile  

yapılan  

"Hemşirelerde

Kültürel   

Yeterlilik   

Geliştirme   

Kursu"   

5   

Nisan   

2019   

tarihinde   

55   

kişinin   

katılımıyla   

gerçekleştirildi.   

Kurs   

eğitimi   

Prof.   

Dr.   

Gülbu

TANRIVERDİ ve Doç. Dr. Cumhur ARSLAN tarafından verildi.

"Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Geliştirme”

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ - Doç. Dr. Cumhur ARSLAN
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

4

www.kahd.org    
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Kurs 4

Kurs Listesi

Hemşirelik   

Bölümü   

Halk   

Sağlığı   

Hemşireliği   

Anabilim

Dalı  

ve  

Kültürlerarası  

Hemşirelik  

Derneği  

işbirliği  

ile  

yapılan

"Hemşirelerde   

Kültürel   

Yeterlilik   

Geliştirme   

Kursu"   

5   

Nisan

2019   

tarihinde   

55   

kişinin   

katılımıyla   

gerçekleştirildi.   

Kurs

eğitimi   

Prof.   

Dr.   

Gülbu   

TANRIVERDİ   

ve   

Doç.   

Dr.   

Cumhur

ARSLAN tarafından verildi.

"Hemşirelerde Kültürel Yeterlilik Geliştirme”

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Doç. Dr. Cumhur ARSLAN