© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    

Kurs 3

Kurs Listesi

3

Prof.  

Dr.  

Gülbu  

TANRIVERDİ,  

12  

-18  

Mayıs  

Hemşirelik  

Haftası  

etkinlikleri  

kapsamında,  

14  

Mayıs  

2018  

Pazartesi  

09.00  

-16.30

saatleri  

arasında,  

Anadolu  

Sağlık  

Merkezi  

Efes  

Konferans  

Salonu'nda,  

"Kültürel  

Yeterliliği  

Geliştirme  

Kursu"  

verdi.  

Tanrıverdi  

kursu

kendi geliştirdiği "Çevre Odaklı Kültürel Yeterlilik Modeli" doğrultusunda verdi.

"Kültürel Yeterliliği Geliştirme"

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

3

www.kahd.org    
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

"Kültürel Yeterliliği Geliştirme"

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Kurs 3

Kurs Listesi

Prof.  

Dr.  

Gülbu  

TANRIVERDİ,  

12  

-18  

Mayıs  

Hemşirelik

Haftası  

etkinlikleri  

kapsamında,  

14  

Mayıs  

2018  

Pazartesi  

09.00

-16.30    

saatleri    

arasında,    

Anadolu    

Sağlık    

Merkezi    

Efes

Konferans  

Salonu'nda,  

"Kültürel  

Yeterliliği  

Geliştirme  

Kursu"

verdi.  

Tanrıverdi  

kursu  

kendi  

geliştirdiği  

"Çevre  

Odaklı  

Kültürel

Yeterlilik Modeli" doğrultusunda verdi.