© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    

Kurs 2

Kurs Listesi

2

21-24  

Ekim  

2017  

tarihleri  

arasında  

Şanlıurfa’da  

Harran  

Üniversitesi’nde  

düzenlenen  

“1.Uluslararası  

4.  

Ulusal  

Kültürlerarası

Hemşirelik  

Kongresi”nde,  

22  

  

  

Ekim  

  

  

2017  

  

  

  

pazar  

günü  

  

  

  

Prof.  

  

  

  

Dr.  

  

  

  

Gülbu  

  

  

  

TANRIVERDİ  

tarafından  

hemşireler  

için  

"Hemşirelerde

Kültürel   Yeterlilik   Nasıl   Geliştirilir?  temalı  bir günlük kurs verildi.

"Hemşirelerde Kültürel   Yeterlilik   Nasıl   Geliştirilir?”

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

2

www.kahd.org    
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

21-24  

Ekim  

2017  

tarihleri  

arasında  

Şanlıurfa’da  

Harran

Üniversitesi’nde      

düzenlenen      

“1.Uluslararası      

4.      

Ulusal

Kültürlerarası   

Hemşirelik   

Kongresi”nde,   

22   

   

   

Ekim   

   

   

2017   

   

   

 

pazar  

günü  

  

  

  

Prof.  

  

  

  

Dr.  

  

  

  

Gülbu  

  

  

  

TANRIVERDİ  

tarafından

hemşireler   

için   

"Hemşirelerde   

Kültürel   

   

   

Yeterlilik   

   

   

Nasıl   

   

 

Geliştirilir?  temalı  bir günlük kurs verildi.

"Hemşirelerde Kültürel   Yeterlilik   Nasıl   Geliştirilir?”

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Kurs 2

Kurs Listesi