© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Kurs 1

1

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    

"Kültürel Yeterlilik Hemşirelere Nasıl Kazandırılır: Yaklaşımlar ve Öneriler"

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Kültürlerarası   

Hemşirelik   

Derneği   

Başkanı   

Doç.   

Dr.   

Gülbu   

Tanrıverdi,   

Özel   

Anadolu   

Sağlık   

Johns   

Hopkins   

Hastanesinde

14.01.2016 tarihinde "Kültürel yeterlilik hemşirelere nasıl kazandırılır: yaklaşımlar ve öneriler" konulu kurs verdi.

Kurs Listesi

© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

1

www.kahd.org    
DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Kurs 1

"Kültürel Yeterlilik Hemşirelere Nasıl Kazandırılır:

  Yaklaşımlar ve Öneriler"

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDİ

Kültürlerarası    

Hemşirelik    

Derneği    

Başkanı    

Doç.    

Dr.

Gülbu    

Tanrıverdi,    

Özel    

Anadolu    

Sağlık    

Johns    

Hopkins

Hastanesinde     

14.01.2016     

tarihinde     

"Kültürel     

yeterlilik

hemşirelere  

nasıl  

kazandırılır:  

yaklaşımlar  

ve  

öneriler"  

konulu

kurs verdi.

Kurs Listesi