© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Genel Kurul Toplantıları

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 05.04.2019 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   3.   Olağan   Genel   Kurulu,   bir   önceki   yönetim   kurulu   başkanı   Prof.   Dr.   Gülbu   TANRIVERDİ’nin açılış   konuşması   ile   başladı.   Katılımcılardan   yoklama   alındı.   Saygı   duruşu   ile   devam   edildi.   Sonrasında   Ulviye   ÇALIDAĞ   divan   başkanlığı için   önerildi   ve   oy   birliği   ile   kabul   edildi.   Yazmanlık   için   Behiye   Gülizar   TOPÇU   ve   Gözde   ÖZSEZER   KAYMAK   önerildi   ve   oy   birliği   ile kabul   edildi.   Gülbu   TANRIVERDİ   tarafından   yönetim   kurulu   çalışma   raporu   okundu.   Melike   YALÇIN   GÜRSOY   tarafından   mali   rapor okundu.   Canan   COŞAN   tarafından   denetleme   raporu   okundu.   Genel   kurula   okunan   raporlar   oy   birliği   ile   kabul   edildi   ve   aklandı.   Dilek ve   temennilerde   yapılan   faaliyetler   için   katılımcılar   tarafından   teşekkür   edildi.   Yeni   yönetim   ve   yönetim   kurulu   seçimi   için   adaylar belirlendi.   Açık   oylama   ve   açık   kabul   yapıldı.   Belirlenen   yönetim   kurulu   aşağıdaki   gibidir.   Olağan   genel   kurula   39   (otuzdokuz)   kişi katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu TANRIVERDİ (39 oy) 2- Melike YALÇIN GÜRSOY (38 oy) 3- Gözde ÖZSEZER KAYMAK (37 oy) 4- Hossein ASGARPOUR (36 oy) 5- Ülviye ÇALIDAĞ (35 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Canan COŞAN (34 oy) 2- Fatma Sebahat YILMAZ (33 oy) 3- Vildan KARKIŞ (32 oy) 4- Behiye Gülizar TOPÇU (31 oy) 5- Sadagül HASANOVA (30 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 1- Burcu GÖRAL (39 oy) 2- Hafize SEÇTİM (38 oy) 3- Emine ÖZARICI (37 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Shaza ALMASRİ (36 oy) 2- Shegofa SHADMAN (35 oy) 3- Zeynep AYAN (34 oy) ile seçilmişlerdir. Üyelerin    dilek    ve    temennileri    alınarak    üçüncü    Genel    Kurul    Toplantısı    usulüne    uygun    olarak    Divan    Başkanlığınca    sona erdirilmiştir.   İşbu   tutanak,   Divan   Başkanlığı   olarak   tarafımızdan   toplantının   içeriğine   ve   alınan   kararlara   uygun   biçimde   hazırlanmış   ve imza altına alınmıştır. 05.04.2019 Divan Başkanı                                                     Yazman                                        Yazman Ülviye ÇALIDAĞ                                           Gözde ÖZSEZER KAYMAK                                   Behiye Gülizar TOPÇU
3. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantıları Listesi

www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Genel Kurul Toplantıları

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 05.04.2019 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   3.   Olağan   Genel Kurulu,   bir   önceki   yönetim   kurulu   başkanı   Prof.   Dr.   Gülbu TANRIVERDİ’nin   açılış   konuşması   ile   başladı.   Katılımcılardan yoklama   alındı.   Saygı   duruşu   ile   devam   edildi.   Sonrasında Ulviye   ÇALIDAĞ   divan   başkanlığı   için   önerildi   ve   oy   birliği   ile kabul   edildi.   Yazmanlık   için   Behiye   Gülizar   TOPÇU   ve   Gözde ÖZSEZER    KAYMAK    önerildi    ve    oy    birliği    ile    kabul    edildi. Gülbu     TANRIVERDİ     tarafından     yönetim     kurulu     çalışma raporu    okundu.    Melike    YALÇIN    GÜRSOY    tarafından    mali rapor   okundu.   Canan   COŞAN   tarafından   denetleme   raporu okundu.   Genel   kurula   okunan   raporlar   oy   birliği   ile   kabul edildi   ve   aklandı.   Dilek   ve   temennilerde   yapılan   faaliyetler için   katılımcılar   tarafından   teşekkür   edildi.   Yeni   yönetim   ve yönetim   kurulu   seçimi   için   adaylar   belirlendi.   Açık   oylama ve   açık   kabul   yapıldı.   Belirlenen   yönetim   kurulu   aşağıdaki gibidir.    Olağan    genel    kurula    39    (otuzdokuz)    kişi    katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu TANRIVERDİ (39 oy) 2- Melike YALÇIN GÜRSOY (38 oy) 3- Gözde ÖZSEZER KAYMAK (37 oy) 4- Hossein ASGARPOUR (36 oy) 5- Ülviye ÇALIDAĞ (35 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Canan COŞAN (34 oy) 2- Fatma Sebahat YILMAZ (33 oy) 3- Vildan KARKIŞ (32 oy) 4- Behiye Gülizar TOPÇU (31 oy) 5- Sadagül HASANOVA (30 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 1- Burcu GÖRAL (39 oy) 2- Hafize SEÇTİM (38 oy) 3- Emine ÖZARICI (37 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Shaza ALMASRİ (36 oy) 2- Shegofa SHADMAN (35 oy) 3- Zeynep AYAN (34 oy) ile seçilmişlerdir. Üyelerin   dilek   ve   temennileri   alınarak   üçüncü   Genel Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan   Başkanlığınca sona    erdirilmiştir.    İşbu    tutanak,    Divan    Başkanlığı    olarak tarafımızdan   toplantının   içeriğine   ve   alınan   kararlara   uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 05.04.2019 Divan Başkanı Ülviye ÇALIDAĞ Yazman Gözde ÖZSEZER KAYMAK Yazman Behiye Gülizar TOPÇU                                                                                                                                                         
3 Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Listesi

DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi