© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Genel Kurul Toplantıları

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 09.12.2016 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   2.   Olağan   Genel   Kurulu   toplantısı   09.12.2016   tarihinde   yapılan   ikinci   toplantısına   17 (onyedi)   üyenin   katıldığı   ve   çoğunluğun   sağlandığı   belirlendi.   Toplantı   kurucu   başkan   Gülbu   Tanrıverdi   tarafından   açıldı.   Gündem üyelere   bildirildi.   Divan   seçimine   gidildi.   Kurucu   başkan   Gülbu   Tanrıverdi’nin   önerisi   ile   Divan   Başkanı:   Ulviye   ÇALIDAĞ,   Yazmanlar; Ekin   Kübra   KAYA   ve   Dilek   SOLAK   oy   birliği   ile   seçildi.   Divan   Başkanlığı’na   toplantı   tutanağını   imzalama   yetkisi   verildi.   Denetleme   Kurulu raporu   Elif   AYYILDIZ   tarafından   okundu   ve   üyeler   tarafından   aklandı.   Mali   rapor   Sayman   Melike   YALÇIN   GÜRSOY   tarafından   okundu ve üyeler tarafından aklandı. Zorunlu   dernek   organları   yönetim   ve   denetim   kurulu   asil   ve   yedek   üyelerin   seçimine   gidildi.   Seçim   açık   oylama   ile   yapıldı. Üyelerce   önerilen   adaylar,   aldıkları   oylar   ve   görevli   oldukları   kurullar   aşağıda   belirtilmiş   olup,   3   yıl   süre   ile   görev   yapmaları   oy   birliği   ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Sevda EFİL (16 oy) 4- Melike YALÇIN GÜRSOY (16 oy) 5- Özden ERDEM (16 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Nursel GÜLYENLİ (15 oy) 2- Ekin Kübra KAYA (14 oy) 3- Dilek SOLAK (13 oy) 4- Dilek TOSCALI (12 oy) 5- Gülizar TOPÇU (11 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Canan TAYFUR (10 oy) 2- Canan COŞAN (9 oy) 3- Gonca GÜR (8 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Dilek ÇUKURLU (7 oy) 2- Hafize SEÇTİM (6 oy) 3- Fatma YILMAZ KURT (5 oy) ile seçilmişlerdir. Üyelerin   dilek   ve   temennileri   alınarak   ikinci   Genel   Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan   Başkanlığınca   sona   erdirilmiştir. İşbu   tutanak,   Divan   Başkanlığı   olarak   tarafımızdan   toplantının   içeriğine   ve   alınan   kararlara   uygun   biçimde   hazırlanmış   ve   imza   altına alınmıştır. 09.12.2016 Divan Başkanı                                              Yazman                                  Yazman Ülviye ÇALIDAĞ                                           Ekin Kübra KAYA                                   Dilek SOLAK
2. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantıları Listesi

www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Genel Kurul Toplantıları

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 09.12.2016 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   2.   Olağan   Genel Kurulu     toplantısı     09.12.2016     tarihinde     yapılan     ikinci toplantısına    17    (onyedi)    üyenin    katıldığı    ve    çoğunluğun sağlandığı     belirlendi.     Toplantı     kurucu     başkan     Gülbu Tanrıverdi    tarafından    açıldı.    Gündem    üyelere    bildirildi. Divan   seçimine   gidildi.   Kurucu   başkan   Gülbu   Tanrıverdi’nin önerisi   ile   Divan   Başkanı:   Ulviye   ÇALIDAĞ,   Yazmanlar;   Ekin Kübra    KAYA    ve    Dilek    SOLAK    oy    birliği    ile    seçildi.    Divan Başkanlığı’na    toplantı    tutanağını    imzalama    yetkisi    verildi. Denetleme   Kurulu   raporu   Elif   AYYILDIZ   tarafından   okundu ve    üyeler    tarafından    aklandı.    Mali    rapor    Sayman    Melike YALÇIN   GÜRSOY   tarafından   okundu   ve   üyeler   tarafından aklandı. Zorunlu   dernek   organları   yönetim   ve   denetim   kurulu asil   ve   yedek   üyelerin   seçimine   gidildi.   Seçim   açık   oylama ile    yapıldı.    Üyelerce    önerilen    adaylar,    aldıkları    oylar    ve görevli   oldukları   kurullar   aşağıda   belirtilmiş   olup,   3   yıl   süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Sevda EFİL (16 oy) 4- Melike YALÇIN GÜRSOY (16 oy) 5- Özden ERDEM (16 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Nursel GÜLYENLİ (15 oy) 2- Ekin Kübra KAYA (14 oy) 3- Dilek SOLAK (13 oy) 4- Dilek TOSCALI (12 oy) 5- Gülizar TOPÇU (11 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Canan TAYFUR (10 oy) 2- Canan COŞAN (9 oy) 3- Gonca GÜR (8 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Dilek ÇUKURLU (7 oy) 2- Hafize SEÇTİM (6 oy) 3- Fatma YILMAZ KURT (5 oy) ile seçilmişlerdir. Üyelerin    dilek    ve    temennileri    alınarak    ikinci    Genel Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan   Başkanlığınca sona    erdirilmiştir.    İşbu    tutanak,    Divan    Başkanlığı    olarak tarafımızdan   toplantının   içeriğine   ve   alınan   kararlara   uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 09.12.2016 Divan Başkanı Ülviye ÇALIDAĞ Yazman Ekin Kübra KAYA Yazman Dilek SOLAK                                                                             
2. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Listesi

DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi