© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Genel Kurul Toplantıları

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 27.09.2013 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası    Hemşirelik    Derneği’nin    ilk    Genel    Kurul    Toplantısına    16    üyenin    katıldığı    ve    çoğunluğun    saptandığı    belirlendi. Toplantı   Kurucu   üye   Gülbu   Tanrıverdi   tarafından   açıldı.   Gündem   üyelere   bildirildi.   Divan   seçimine   geçildi.   Kurucu   Başkan   Gülbu Tanrıverdi’nin   önerisi   ile;   Divan   Başkanı:   Ülviye   Çalıdağ,   Yazman:   Gonca   Gür,   Yazman:   Ayfer   Şahin   olarak   oy   birliği   ile   seçildi.   Divan Başkanlığına   toplantı   tutanağını   imzalama   yetkisi   verildi.      Zorunlu   dernek   organları   yönetim   ve   denetim   kurulu   asil   ve   yedek   üyelerin seçimine   geçildi.   Seçim   açık   oylama   ile   yapıldı.   Üyelerce   önerilen   adaylar   aldıkları   oylar   ve   görevli   oldukları   kurullar   aşağıda   belirtilmiş olup 3 yil süre ile görev yapmaları oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Melike Yalçın Gürsoy (17 oy) 4- Gonca Gür (17 oy) 5- Ayfer Şahin (16 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Meltem Saydam (15 oy) 2- Naciye Temiz (14 oy) 3- Emre Akdemir (13 oy) 4- Sevda Efil (11 oy) 5- Ayşe  Cücü (10 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Özlem Özel (17 oy) 2- Canan Tayfur (16 oy) 3- Selma Atay (15 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Hüseyin Koçak (14 oy) 2- Fahriye Göztepe (12 oy) 3- Ayten Dinç  (11 oy) ile seçilmişlerdir. İlk   Genel   Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan   Başkanlığınca   sona   erdirilmiştir.   İşbu   tutanak,   Divan   Başkanlığı   olarak tarafımızdan toplantının içeriğine ve alınan kararlara uygun biçimde hazırlanmış ve imza altına alıınmıştır. 27.09.2013 Divan Başkanı                                               Yazman                                     Yazman  Ülviye ÇALIDAĞ                                              Gonca GÜR                            Ayfer ŞAHİN
1. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Toplantıları Listesi

www.kahd.org    
© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Genel Kurul Toplantıları

KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Toplanti tarihi: 27.09.2013 Gündem: Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi Kültürlerarası   Hemşirelik   Derneği’nin   ilk   Genel   Kurul Toplantısına   16   üyenin   katıldığı   ve   çoğunluğun   saptandığı belirlendi.   Toplantı   Kurucu   üye   Gülbu   Tanrıverdi   tarafından açıldı.    Gündem    üyelere    bildirildi.    Divan    seçimine    geçildi. Kurucu     Başkan     Gülbu     Tanrıverdi’nin     önerisi     ile;     Divan Başkanı:   Ülviye   Çalıdağ,   Yazman:   Gonca   Gür,   Yazman:   Ayfer Şahin   olarak   oy   birliği   ile   seçildi.   Divan   Başkanlığına   toplantı tutanağını      imzalama      yetkisi      verildi.      Zorunlu      dernek organları   yönetim   ve   denetim   kurulu   asil   ve   yedek   üyelerin seçimine    geçildi.    Seçim    açık    oylama    ile    yapıldı.    Üyelerce önerilen   adaylar   aldıkları   oylar   ve   görevli   oldukları   kurullar aşağıda    belirtilmiş    olup    3    yil    süre    ile    görev    yapmaları    oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Gülbu Tanrıverdi (17 oy) 2- Ülviye Çalıdağ (17 oy) 3- Melike Yalçın Gürsoy (17 oy) 4- Gonca Gür (17 oy) 5- Ayfer Şahin (16 oy) Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Meltem Saydam (15 oy) 2- Naciye Temiz (14 oy) 3- Emre Akdemir (13 oy) 4- Sevda Efil (11 oy) 5- Ayşe  Cücü (10 oy) Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine: 1- Özlem Özel (17 oy) 2- Canan Tayfur (16 oy) 3- Selma Atay (15 oy) Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine: 1- Hüseyin Koçak (14 oy) 2- Fahriye Göztepe (12 oy) 3- Ayten Dinç  (11 oy) ile seçilmişlerdir. İlk   Genel   Kurul   Toplantısı   usulüne   uygun   olarak   Divan Başkanlığınca      sona      erdirilmiştir.      İşbu      tutanak,      Divan Başkanlığı   olarak   tarafımızdan   toplantının   içeriğine   ve   alınan kararlara     uygun     biçimde     hazırlanmış     ve     imza     altına alıınmıştır. 27.09.2013 Divan Başkanı Ülviye ÇALIDAĞ Yazman Gonca GÜR Yazman  Ayfer ŞAHİN
1. Genel Kurul Toplantısı

Genel Kurul Listesi

DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi