© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019

Dernek Hakkında

“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi
www.kahd.org    

Kültürlerarası  

Hemşirelik  

Derneği  

15  

Ağustos  

2013  

tarihinde  

yedi  

üye  

tarafından  

Çanakkale’de  

kurulmuş  

olup,  

hali  

hazırda  

151

aktif üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğin şubesi bulunmamaktadır.

Dernek,   

Kültürlerarası   

Hemşirelik   

alanında   

yapılan   

bilimsel   

çalışmalara   

destek   

vermektedir.   

Konu   

ile   

ilgilenen   

klinisyen,

akademisyen eğitim durumuna bakılmaksızın tüm hemşireleri üye olarak kabul etmektedir.

Dernek üyelerinin editör ve yazar olduğu “Kültürlerarası Hemşirelik Kitabı”nın telif hakkı Derneğe bağışlanmıştır.

© Kültürlerarası Hemşirelik Derneği / Çanakkale / 2017 - 2019
www.kahd.org    
“Kültürlerarası Hemşirelik Derneği” Resmi Web Sitesi

Dernek Hakkında

DUYURU
2. Uluslararası, 5. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi

Kültürlerarası  

Hemşirelik  

Derneği  

15  

Ağustos  

2013  

tarihinde

yedi  

üye  

tarafından  

Çanakkale’de  

kurulmuş  

olup,  

hali  

hazırda  

151

aktif üyesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğin şubesi bulunmamaktadır.

Dernek,  

Kültürlerarası  

Hemşirelik  

alanında  

yapılan  

bilimsel

çalışmalara    

destek    

vermektedir.    

Konu    

ile    

ilgilenen    

klinisyen,

akademisyen  

eğitim  

durumuna  

bakılmaksızın  

tüm  

hemşireleri  

üye

olarak kabul etmektedir.

Dernek   

üyelerinin   

editör   

ve   

yazar   

olduğu   

“Kültürlerarası

Hemşirelik Kitabı”nın telif hakkı Derneğe bağışlanmıştır.